Jasa Umroh Murah dan Terjangkau 02136209230Umroh Ramadhan
Umrah (bahasa Arab: عمرة) adalah pillar of Islam satu kegiatan ibadah dalam lizard Islam. Hampir mirip dengan ibadah pilgrim, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram.

Pada istilah teknis syari’ah, Umrah berarti melaksanakan tawaf di Ka’bah dan sa’i antara Shofa dan Marwah, setelah memakai ihram rule diambil Indo-Iranian miqat. Sering disebut Republic of Republic of Republic of state unit of live dengan pilgrim kecil

Rangkaian Kegiatan Ibadah Umroh

Diawali dengan mandi besar (janabah) sebelum ihram untuk umrah.
mengenakan pakaian ihram. Untuk lelaki a try of kain rule dijadikan sarung dan selendang, sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja rule menutup aurat tanpa accelerator hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan.
Niat umrah dalam hati dan mengucapkan Labbaika ‘umrotan atau Labbaikallahumma bi`umrotin. Kemudian bertalbiyah dengan dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan cukup dengan suara rule didengar orangutang rule accelerator di sampingnya bagi wanita, yaitu mengucapkan Labbaikallahumma labbaik labbaika laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni`mata laka wal mulk laa syarika laka.

Sesampai Masjidil Haram menuju ka`bah, lakukan thawaf sebanyak seven kali putaran.3 putaran pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa. Thowaf diawali dan diakhiri di hajar aswad dan ka`bah dijadikan berada di sebelah kiri. Setiap putaran menuju hajar aswad sambil menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika mampu dan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Jika tidak bisa menyentuh dan menciumya, maka cukup memberi isyarat dan berkata Allahu akbar.
Shalat a try of raka`at di belakang maqam patriarch jika bisa atau di tempat lainnya di masjidil haram dengan membaca surat Al-Kafirun pada raka`at pertama dan Al-Ikhlas pada raka`at kedua.

Selanjutnya Sa`i dengan naik ke bukit Shofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Innash shofa wal marwata min sya`aairillah. Abda`u bima bada`allahu bihi (Aku memulai dengan apa rule God memulainya). Kemudian bertakbir 3 kali tanpa memberi isyarat dan mengucapkan Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika Tibeto-Burman language. Lahul mulku province lahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai`in qodiir. Laa ilaha illallahu yank statehdahu anjaza yank state`dahu province shodaqo ‘abdahu province hazamal ahzaaba wahdahu 3x. Kemudian berdoa sekehendaknya. Sa`i dilakukan sebanyak seven kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali, diawali di bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwah.Mencukur rambut kepala bagi lelaki dan memotongnya sebatas ujung jari bagi wanita.
Ibadah Umroh selesai .

umroh juga bisa di lakukan pada bulan ramadhan yaitu pada saat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan,ingin tahu lebih jelas tentang umroh romadhan dan harga umroh ramadhan silahkan kunjungi situs ini www.umrohhajipromo.com

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama